DE SLIMSTE MENS VAN SCHOONBROEK   


Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4 Opdracht 5 Livestream

Elk uur is er een superdeluxe "Schoonbroek Leeft" pakket te winnen.


Opdracht 5:

Zo... Goe gegeten, nu nog efkes opt gemak zodat we kleir zijn om een feesje te bouwen. Daarom hebben we een quizke opgesteld, kunde opt gemakske blijven zitten zodat ge uitgerust zijt voor de surprise act. En ne surprise act zal het zijn.

Het zijn allemaal meerkeuzevragen. Download hieronder het antwoordblad, da is gelijk kleir om ingevuld te worden. Voor da ge da doorstuurt, zet uwe naam efkes in den bestandsnaam.
Antwoordblad QuizStuurt al uw filmkes, foto's, antwoorden, ... naar een van onderstaande adressen.


De opdrachten komen elk uur online. Moest je nog niet door kunnen klikken naar de volgende opdracht, moet je de pagina even refreshen.

Voor vragen en/of problemen kan u terecht bij volgende comitéleden:

Thomas Daemen
Ben Machielsen
Tom Vanderveken
Jasper Meeus
Wim Bax